Food Science Media

O CZASOPIŚMIE

Kwartalnik Food Science to czasopismo branżowe dedykowane dietetykom, farmaceutom, lekarzom, trenerom sportowym, a także osobom zainteresowanym rozszerzeniem wiedzy o najnowsze doniesienia naukowe z zakresu dietetyki klinicznej i sportowej, chemii żywności i farmakologii oraz farmakoterapii żywieniowej.

Nad rzetelnością artykułów publikowanych na łamach Food Science czuwa bogata międzynarodowa Rada Naukowa, Autorzy z renomowanych polskich i zagranicznych uczelni i ośrodków naukowych (tj. Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Politechnika Śląska, Polska Akademia Nauk, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Medyczny w Warnie i inne) oraz niezależnie powoływani recenzenci.


W każdym numerze czasopisma znaleźć można publikacje zawierające wyniki najnowszych doniesień naukowych, komentarze do wytycznych zaleceń żywieniowych, a także wskazówki praktyczne pomagające w codziennej pracy z pacjentami. Autorami artykułów są lekarze, dietetycy, farmaceuci. Treść pisma wzbogacają wywiady z osobistościami świata nauki, studia przypadków oraz obiektywne analizy produktów leczniczych, wyrobów medycznych, środków spożywczych i suplementów diety.


Zakres tematyczny Food Science obejmuje: żywienie, dietoterapię, fizjologię i patologię układu pokarmowego, bromatologię, farmakologię i farmakoterapię żywieniową, chemię żywności, psychologię żywienia, żywienie i suplementację osób aktywnych fizycznie, Superfoods.

Poznaj z nami dietetykę… naukowo!

Ostatnie wydanie

NAJNOWSZY NUMER

Najnowsze artykuły

Aktualności