Mając na uwadze dbałość o poziom merytorycznym czasopisma Food Science, artykuły publikowane na łamach kwartalnika podlegają dwuetapowej recenzji. Dobór niezależnych recenzentów następuje na drodze analizy tematyki otrzymanej pracy oraz zainteresowań naukowych recenzentów.

Autor oraz recenzent nie znają swoich tożsamości, a procedura opinii o tekście oparta jest na ujednoliconym formularzu recenzji.

Przyjęcie pracy do druku następuje po otrzymaniu dwóch pozytywnych opinii i finalnej akceptacji treści przez Redaktora Naczelnego. Ponadto, artykuły każdorazowo poddawane są kilkukrotnej korekcie redakcyjno-stylistycznej.