0

Spotkanie z Richardem Bolstadem

W czerwcu br. w Katowicach będą miały miejsce warsztaty z Richardem Bolstadem – trenerem z Nowej Zelandii, twórcą Transforming Communication. Będzie to unikatowa okazja do uczestnictwa w bezpłatnym spotkaniu otwartym oraz dwóch warsztatach tematycznych.

Warsztat Resilience to trening odporności, pomoc w powrocie do równowagi po wyzwaniach takich jak: kłopoty w pracy, utrata bliskiej relacji, kłopoty finansowe, zaburzenia odżywiania. Z kolei warsztat Transforming CommunicationTM to zestaw narzędzi na „trudne czasy”, który pomaga wpływać na relacje i skutecznie rozwiązywać konflikty.

Więcej wydarzeniu można znaleźć na stronie organizatora: www.msc.edu.pl

W imieniu naszego Partnera, zapraszamy do udziału!

0

Zaproszenie na konferencję

W imieniu naszego Partnera zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję „Dietetyka. Wyzwania w 2019 roku”, która rozpoczyna się już 9 maja 2019 w Poznaniu.

Podczas spotkania poruszone zostaną m.in. zagadnienia kompleksowej oceny stanu odżywienia, żywienia w cukrzycy, onkologii czy sporcie, ale także przedstawione zostanie nowe spojrzenie na temat suplementacji.

Szczegółowy program spotkania oraz wszystkie niezbędne informacje, można znaleźć na stronie wydarzenia: www.konferencja.wszuie.pl

Zapraszamy!

0

Fizjologia wysiłków fizycznych

W celu intensyfikacji wyników sportowych niemiernie ważne jest planowanie pro­cesu treningowego, jego wykonanie oraz zabezpieczenie regeneracyjne, podparte (na każdym etapie) właściwym żywieniem i suplementacją. Świadome i komplek­ sowe przygotowanie zawodnika do obciążeń treningowych wymaga zrozumienia podstaw fizjologii wysiłku. Jest to dyscyplina opierająca się na badaniach mających na celu stwierdzenie, jak aktywność fizyczna, wysiłek, praca mięśni szkieletowych, aktywność sportowa czy wręcz zawodnicza, wpływa na strukturę i funkcję ludzkiego organizmu. Badania z zakresu fizjologii wysiłku polegają głównie na ocenie wpływu danej aktywności na poszczególne tkanki, narządy i układy. Stanowi ona podsta­wę nauki o samej aktywności fizycznej, ale porusza się także w obszarze sportu wyczynowego. Badania w jej zakresie pomagają w sposób wymierny dostosować plan wysiłkowy na każdym etapie treningowym oraz ocenić stopień, zarówno na­ stępującej bezpośrednio po wysiłku restytucji, jak i oddalonej w czasie adaptacji. Podstawowym zagadnieniem w obszarze szeroko rozumianej fizjologii wysiłku jest wydolność fizyczna.

Zapraszamy do zapoznania się bezpłatnie z artykułem autorstwa dietetyka sportowego, szkoleniowca z zakresu fizjologii żywienia i wysiłku dr Anny Stoleckiej-Warzechy oraz fizjoterapeuty i trenera sportowego dr Roberta Trybulskiego. Cały tekst dostępny tutaj: Fizjologia wysiłków fizycznych.

0

Nutrikosmetyki – wsparcie dla diety

Na wygląd, kondycję oraz fizjologię skóry, wpływ ma przede wszystkim zbilansowana dieta, zawierająca w odpowiednich proporcjach: białka, węglowodany, tłuszcze, makro i mikroelementy oraz wodę. Kondycja skóry z kolei przekłada się na wygląd jej wytworów tj. włosów i paznokci. Istnieje cały szereg składników takich jak m.in. witaminy, wapń, żelazo, cynk, zioła, proteiny, których dostarczenie zapewnia lśniące włosy i twarde zdrowe paznokcie. W dzisiejszych czasach, tempo życia i pogoń za karierą, nie zawsze pozwalają na przygotowanie pełnowartościowych, zbilansowanych posiłków, dostarczających wszystkich niezbędnych elementów. W takim przypadku pomocne mogą okazać się suplementy diety – nutrikosmetyki. Jest to połączenie składników odżywczych i farmaceutycznych, kondycjonujących cały organizm, w tym skórę. Nutrikosmetyki klasyfikuje się wg. działania na prebiotyki, probiotyki, antyoksydanty, produkty ziołowe, chroniące przed promieniowaniem UV oraz inne. Na rynku istnieje cały szereg suplementów diety, dlatego niejednokrotnie możemy mieć problem z wyborem tego najwłaściwszego, dostosowanego do konkretnych potrzeb. Niezbędne jest zatem, dokładne poznanie, wraz z ich rzeczywistym działaniem, składników w nich zawartych.

Słowa kluczowe: nutrikosmetyki, włosy, paznokcie, antyoksydanty, nanokosmetyki

There is no doubt that our skin, as the largest organ of the body, needs a balanced diet (containing proteins, carbohydrates, lipids and other important components in proper proportions) to be able to fulfill all its functions. The proper diet intersperses in turn on the vital conditions of hair and nails. There are many components, such as: vitamins, calcium, iron, zinc, herbs, proteins and other food additives, that would ensure full and glossy hair, and strong beautiful nails. Nowadays, we have no time to prepare balanced meals, as a result we eat processed food. Therefore, the usage of nutriceuticals could be an alternative. Nutriceuticals are a hybrid of nutrients and pharmaceuticals. They may play an important role on skin’s (and the products of its) physiology. They are categorized as prebiotics, probiotics, antioxidants, types of herbals, sun protective nutrients and others. We have a wide range of nutriceuticals in the pharmacy field, so we could have a problem to choose the most appropriate ones for a variety of skin problems. On that account, we should accurately know the effects of the micronutrients contained in nutriceutics.

Key words: nutricosmetics, hair, nails, antioxidants, nanocosmetics

Zapraszamy do zapoznania się bezpłatnie z artykułem dr Anny Stoleckiej-Warzechy na temat roli nutrikosmetyków, rozumianych jako rodzaj wsparcia dla naszej diety – tutajNutrikosetyki – wsparcie dla diety.

0

Drodzy Czytelnicy!

Drodzy Czytelnicy,

Jest mi niezmiernie miło poinformować, że już w kwietniu ukaże się pierwszy numer kwartalnika Food Science. Tematyka poszczególnych wydań obejmować będzie zagadnienia związane z dietetyką kliniczną, dietetyką sportową, psychodietetyką, żywnością i technologią żywności. Ponadto, na łamach Food Science odnaleźć będzie można streszczenia najnowszych i najciekawszych doniesień naukowych z magazynów Nature, Science, Lancet Diabetes & Endocrinology. Naszą ambicją jest stworzenie kwartalnika, na najwyższym poziomie naukowym, w którym będą publikowane recenzowane artykuły oryginalne, przeglądowe oraz opisy przypadków. Naszymi autorami są wybitni pracownicy naukowi, badacze ze światowych ośrodków naukowych, specjaliści w swoich dziedzinach, wieloletni praktycy i klinicyści z obszaru dietetyki. Bogata międzynarodowa Rada Naukowa, zapewnia utrzymanie najwyższego poziomu merytorycznego publikowanych treści. Serdecznie zapraszam do śledzenia wpisów na naszej stronie internetowej oraz Facebooku, prenumeraty czasopisma i satysfakcjonującej lektury!

Z wyrazami szacunku,

redaktor naczelna Anna Stolecka-Warzecha

0

Czy wkrótce zaszczepimy się w aptece?

Ministerstwo Zdrowia w programie „Polityka lekowa państwa na lata 2018-2022”, określając cele strategiczne w zakresie długoterminowych wyzwań dla rynku farmaceutycznego, proponuje szereg zmian w zakresie funkcji pełnionych przez farmaceutów. Jak sugerują eksperci z Ministerstwa, potrzebne jest wypracowanie efektywnych form współpracy między aptekarzami a pozostałymi przedstawicielami systemu opieki zdrowotnej, co ma w bezpośredni sposób poprawić jakość usług i efektywność leczenia. Wśród licznych pomysłów proponowanych zmian, najsilniejsze i najbardziej skrajne emocje, budzi projekt, by farmaceuci mogli kwalifikować pacjentów do szczepień ochronnych, jak również szczepienia te wykonywać w swoim miejscu pracy. Obecnie, jak wiadomo, nie jest to możliwe. Farmaceuci nie należą do grup zawodowych, które mogą dokonywać zabiegów polegających na przerwaniu ciągłości naskórka.

Jak piszą przedstawiciele resortu zdrowia, przyznanie pielęgniarkom i położnym praw do wystawiania recept i skierowań w 2016 roku, przyniosło pewne profity dla pacjentów, ale to wciąż za mało. Poszukiwane są więc inne rozwiązania mające na celu odciążenie w pracy lekarzy i tym samy zmniejszenie kolejek do specjalistów. Teraz nacisk postawiony ma być na zwiększenie zakresu uprawnień, a co za tym idzie i obowiązków, właśnie licznej grupy farmaceutów. Ich rola w systemie opieki zdrowotnej ma nie ograniczać się jedynie do głosu doradczego, ale prowadzić do ściślejszej interakcji z medykami i pacjentami.

Wspomniany wyżej pomysł spotkał się jednak z negatywną opinią ze strony Stowarzyszenia Pielęgniarek Cyfrowych, które podkreślają, że nie wyrażają zgody na dokonywanie szczepień w punktach aptecznych. Wskazują na dotychczasowo jasno określoną konieczność zdobycia uprawnień do przeprowadzania zabiegów przerwania ciągłości naskórka tj. odbycia studiów w zakresie pielęgniarstwa i kursów specjalistycznych, a także spełnienia szeregu wymogów SANEPIDU, by móc takie świadczenia w określony miejscu oferować. W tym momencie miałoby ulec zmianie wiele aspektów, co nie jest korzystanie postrzegane w środowisku pielęgniarskim.

Za to Związek Zawodowy Pracowników Farmacji twierdzi, że szczepienia przeprowadzane w aptekach, są standardem w wielu krajach, a polscy farmaceuci stanowią dobrze przeszkoloną grupę personelu medycznego, która podoła wyzwaniom stawianym przez Ministerstwo Zdrowia.

Jawi się zatem pytanie czy rozszerzenie uprawnień farmaceutów sprawi, że ich rola zostanie wystarczająco dostrzeżona, jak chcą tego pomysłodawcy programu? Czy może spowoduje to animozje w środowisku medycznym? I co najważniejsze, jak to wszystko przełoży się na jakość usług kierowanych do nas, pacjentów?

Źródła:

https://www.gov.pl/documents/292343/436711/POLITYKA_LEKOWA_PAŃSTWA_2018-2022_12072018_v76.pdf/040bcf05-b07d-703d-0368-ccdc075f7c3e

http://www.politykazdrowotna.com/34886,zzpf-szczepienia-w-aptekach-to-uznany-standard

http://www.medexpress.pl/nowy-pomysl-ministerstwa-zdrowia-po-szczepienia-do-apteki/71064