0

Food Science recenzuje: „Diagnostyka labolatoryjna w dietetyce”

NASZA PROPOZYCJA: 

Ostrowska L., Orywal K., Stefańska E. /„Diagnostyka laboratoryjna w dietetyce” / red. L. Ostrowska, PZWL 2018

Jak podają autorzy wspomnianej pozycji, jest to pierwsza na polskim rynku nowoczesna publikacja obejmująca temat diagnostyki laboratoryjnej w perspektywie dietetyki. Skrupulatnie przemyślany dobór autorów pracy – lekarza, diagnosty laboratoryjnego i dietetyka związanych z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku, pozwala na kreślenie szerokiej perspektywy badawczej i opisowej.

W książce znajdziemy nie tylko charakterystykę zaburzeń funkcjonowania organizmu, badań pomocnych w monitorowaniu przebiegu choroby czy opisu specjalnych potrzeb dietetycznych, poruszony został także aspekt diagnostyki laboratoryjnej w celach profilaktycznych. W kolejnych rozdziałach zapoznać się można z definicją, analizą przyczyn i skutków danego zjawiska, a także z wykazem najważniejszych badań laboratoryjnych i zaleceń dietetycznych, które mogą być pomocne przy rozpoznawaniu i ewentualnym leczeniu konkretnej przypadłości.

Autorzy poruszają zagadnienia dotyczące funkcjonowania całego organizmu, występujących w nim niedoborów czy zaburzeń pracy w poszczególnych układów.

Co ważne, na kartach opracowania wyszczególnione są stanowiska najważniejszych polskich towarzystw medycznych i odniesienia do populacji naszego kraju.

Praca jest zwarta, ma czytelny układ tekstu i dobrze oznaczone piśmiennictwo.

Podsumowując: jest to kompendium wiedzy ogólnej dotyczącej najpopularniejszych przypadłości, z którymi spotykacie się pewnie każdego dnia w swoich gabinetach.