Zespół

Rada naukowa

ISSN 2657-7437

 • prof. dr hab. n. med. Barbara Błońska-Fajfrowska – Polska
 • dr Serena Boccella – Włochy
 • dr n. med. Anna Deda – Polska
 • prof. dr Diana Ivanova – Bułgaria
 • prof. dr hab. n. med. Mirosław Jarosz – Polska
 • dr hab. n. tech. inż. Robert Koprowski – Polska
 • prof. dr Kunal Pal – Indie
 • prof. dr Livio Luongo – Włochy
 • dr n. med. Dominika Maciejewska – Polska
 • prof. dr hab. n. med. Urszula Mazurek – Polska
 • dr n. med. Justyna Przybyszewska – Polska
 • dr n. o kult. fiz. Dominika Narloch – Polska
 • dr hab. n. o kult fiz. Ewa Sadowska-Krępa – Polska
 • prof. dr Nurettin Sahiner – Turcja
 • dr hab. n. med inż. Dariusz Włodarek – Polska
drugie wydanie Food Science

dr Anna Stolecka-Warzecha

Redaktor naczelna

dr hab. Sławomir Wilczyński

Sekretarz Redakcji

Misją Redakcji czasopisma Food Science jest propagowanie wiedzy na temat dietetyki, żywienia, szeroko pojętego zdrowego stylu życia. Szczególny aspekt położony został na stronę merytoryczną publikowanych artykułów z zachowaniem niezależnej i bezstronnej polityki wydawniczej obejmującej wszystkie osoby związane z procesem wydawniczym.

Zasady etyki publikacyjnej przyjęte w Redakcji oraz Wydawnictwie kwartalnika Food Science zgodne są z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej.

Redaktorzy oraz Recenzenci zobowiązani są do uczciwej oceny dostarczonych artykułów bez przejawów dyskryminacji na jakimkolwiek polu.

Autorzy zobowiązani są przekazywania prac oryginalnych, ujawnienia źródeł finansowana, a także wkładu poszczególnych osób w powstanie publikacji.

Wydawnictwo prowadzi bezstronną politykę wydawniczą, dba o bezpieczeństwo zgromadzonych danych osobowych.

Podjęte zobowiązania mają na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom takim jak „ghostwriting” oraz „guest autorship”. O wszelkich przejawach nierzetelności naukowej będą informowane odpowiednie instytucje.

Każdy tekst zamieszczony w czasopiśmie poddawany jest dwuetapowej recenzji naukowej oraz trzykrotnej korekcie stylistycznej.

Oświadczamy, że zarówno Redakcja, jak i Wydawca podejmują wszelkich starań, aby treści publikowane na łamach czasopisma oraz w innych kanałach komunikacji, były możliwie jak najbardziej wiarygodne i potwierdzone. Informujemy, że opinie prezentowane przez Autorów tekstów, ogłoszenia zawarte w reklamach oraz komentarze Czytelników publikowane są na wyłączną odpowiedzialność tychże podmiotów. Redakcja ani Wydawca nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje publikowanych treści. Ponadto, Redakcja zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji wybranych materiałów, jeśli ich forma lub treść nie są zgodne z planami wydawniczymi, linią programową, bądź charakterem pisma. Zastrzegamy, że tytuł, szata graficzna oraz własne opracowania są prawnie chronione. Ich użycie bez zgody Wydawcy stanowi naruszenie prawa i będzie podstawą postępowania odszkodowawczego.